S.V. Impuls

Algemene Voorwaarden Activiteiten

Definities

S.V. Impuls: gevestigde Rotterdamseweg 137, Delft onder KvK-nr: 27315748

Inchrijvingen

Bevestiging van inschrijving is geen bevestiging van deelname. Wanneer er een maximum aantal deelnemers geld bij een inschrijving, wordt jij via de mail op de hoogte gesteld of jij wordt toegelaten tot de activiteit. Het is mogelijk dat je op de reservelijst wordt gezet. Dit houdt in dat, bij uitval van een andere deelnemer, jij benaderd kunt worden om toch deel te nemen.

S.V. Impuls behoudt het recht om activiteiten ten aller tijden te annuleren. Hiervan zullen zij u op de hoogte stellen via de mail.

Afmelden van activiteiten waarvoor u bent ingeschreven kan tot het tijdstip van aanvang van het evenement. Uitzonderingen hiervan zijn evenementen waarvoor een betalingsverplichting geldt. Bij deze evenementen geldt een afmeld termijn van ten minste 72 uur voor aanvang van het evenement. Als hier niet aan voldaan wordt, behoudt S.V. Impuls het recht om afgesproken gelden alsnog te incasseren.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verzekerd zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid en voor het afsluiten van een zorgverzekering. Bij schade aan materiaal of persoon in welke vorm dan ook, kan S.V. Impuls niet aansprakelijk gesteld worden. Hierbij dienen de partijen onderling afspraken te maken over vergoedingen.